واحد فناور بنایار مهراز ایرانیان

مدیرعامل سعید خلیلی سعید خلیلی
دسته صنایع ساختمان

ارائه خدمات فناورانه مبتنی بر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM) در صنعت ساخت (ساختمان، درمانی و بهداشتی، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت فولاد و مس، راه و باند و فرودگاه، ریلی و مترو)

  • تهیه اسناد بالادستی مبتنی بر BIM پروژه‌ها.
  • پیاده‌سازی BIM در ساختار شرکت‌ها، سازمان‌ها، دفاتر فنی ارگان‌ها، مشاوران و پیمانکاران.
  • مدل‌سازی سه‌بعدی و هوشمند رشته‌های (معماری، سازه، برق و مکانیک) مبتنی بر BIM
  • تهیه مدل‌های چهاربعدی (4d) و پنج بعدی (5d) به‌منظور مصور نمودن فرآیندهای مدیریت و کنترل پروژه. (زمانی و مالی)
  • گرفتن تداخلات و ایرادات طراحی بین رشته‌های معماری، سازه، برق و مکانیک.
  • تهیه برنامه و مدل‌های زمان‌بندی پروژه و بهینه نمودن آن‌ها و ارائه خدمات مدیریت و کنترل پروژه فناورانه.
  • تهیه انیمیشن‌های (پویانمایی) موردنیاز کارفرما از بخش‌های مختلف پروژه.
  • متره و برآورد از کلیه المان‌های معماری، سازه، برق و مکانیک با استفاده از مدل‌های مبتنی بر BIM.
  • تهیه مدل‌های مبتنی بر BIM رشته‌های معماری، سازه، برق و مکانیک در حین پروژه.

تهیه مدل‌های واقعیت مجازی (VR) و مدل‌های واقعیت افزوده (AR).
شبیه سازی فرآیندهای ساخت، شبیه سازی ترافیکی، شبیه سازی حریق پروژه ها.