شرکت توسعــه آفرینـــان سپهر اندیشه پارسیان، واحد فناور مستقر در پــارک عـلم و فنــاوری قم و عضو شرکت‌های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در زمینه طـراحی ، ارائــه و اجرای روش های نویــن آموزش رباتیک در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی-کارگاهی برای کودکان و نوجوانان بر اساس تکنولوژی جدید آموزشی و مهندسی خلاقیت، فعال می‌باشد.

این مجموعه با برند “آرمــا رُبـات” با رصد و پایش نیاز آینده، در نظر دارد روند توسعه و تسلط بر مبانی فناورهای نوظهور را بر اساس شاخص های حیاتی آموزش یعنی تحریک علاقه، تعمیق یادگیری، تسهیل یادسپاری و تسریع یادآوری، بهبود بخشیده و استعداد شگفت‌انگیز خلاقیت را شکوفا و در خدمت دانش و مهارت کسب شده قرار دهد و با پرورش نسلی پویا، خلاق، با تجربه و مسلط به مبانی نظری و عملی فناوری های آینده، برای تحقق فصلی پرشکوه در آینده ایران اسلامی گام کوچکی بردارد.