واحد فناور رسا داده کاوان تانیان

مدیرعامل مسعود جباری مسعود جباری
دسته ICT

طراح، مشاور، ناظر و مجری پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات
این شرکت دارای محصولات دیگری مانند؛معرفی پویا نمای هوشمند پونه-  سیستم مدیریت درخواست ها و کدینگ تجهیزات مدد- سامانه هوشمند نظر سنجی- نرم افزار سررسید هوشمند- سامانه وایرلس تبلیغاتی هوشمند- سامانه فرم ساز انلاین- شبکه اطلاع رسانی مدیریت درمان است.