تریل، مجموعه ای از خدمات حمل ونقل آنلاین برون شهری در سراسر کشور است. این خدمات در فاز نخست شامل فروش بلیت و سرویس های دربستی(درب تا درب) سواری های دارای مجوز میباشد.با وجود این سامانه ،دیگر نیازی به حضور مردم در ترمینال ها برای بهره برداری از خودروهای مذکور نیست و مردم عزیز ایران به صورت آنلاین و در هر زمان و مکان ،میتوانند نسبت به خرید بلیت و یا تهیه خودروی دربستی اقدام نمایند
رزرو یا خرید اتاق هتل ها نیز به این مجموعه اضافه گردیده است و به زودی نیز خرید بلیط اتوبوس و قطار و هواپیما نیز به این سامانه اضافه خواهد گردید.