در حال حاضر اکثر گیاهان دارویی مصرفی در بازار از طریق جمع آوری از طبیعت و یا تولید با استفاده از بذور و نهال های اصلاح نشده و بی کیفیت صورت می گیرد که این امر علاوه بر تخریب محیط زیست و از بین رفتن اندوخته ژنی مراتع، به تولید گیاهان دارویی با مشخصات غیر استاندارد از نظر نوع و میزان مواد موثره منجر می گردد که به همین دلیل امکان استفاده از آنها در کارخانجات فراوری و طب سنتی که نیاز به ثبت دقیق نوع و میزان مواد موثره مورد نیاز در درمان های دارویی دارند، نمی گردد.

بنابر این با توجه به لزوم استفاده از مواد اولیه استاندارد و دارای مشخصات تعیین شده برای گیاهان دارویی مصرفی در کارخانجات فراوری و همچنین در موسسات درمانی با گیاهان دارویی، این شرکت با تولید و عرضه بذور و نشاء مرغوب گیاهان دارویی، به تولید و ارائه مواد مورد نیاز بازار خود با شرایط فنی استاندارد دارای گواهی نوع و میزان مواد موثره دارویی، اقدام خواهد نمود.

شرکت با توجه به نیاز بازار، اقدام به جمع آوری و کشت گونه های مرغوب گیاهان دارویی در قالب یک مزرعه مادری نموده است. تاسیس این مزرعه مادری، به عنوان پایه و بستر تولید انبوه پایه های منتخب بوده و با ایجاد و تکمیل تاسیسات تکثیر انبوه نظیر گلخانه و خزانه های تکثیری، در مجاورت این مزرعه، بستر و زمینه مناسب تکثیر و تولید انبوه این گونه ها در زمان درخواست و تقاضای بازار مصرف، فراهم شده و در زمان نیاز بازار، اقدام به تولید انبوه و به تعداد مورد نیاز بازار نموده و نشاء و نهال هر یک از گونه های مورد تقاضا با شرایط مناسب و استاندارد، در اختیار کشاورزان پیشرو و واحدهای تولید داروهای گیاهی و درمانگران طب سنتی و کلیه متقاضیان این گونه ها، قرار خواهد گرفت