این واحد فناور یک بستر آنلاین دو سویه در بستر وب ایجاد کرده ایم تا تولیدکنندگانی که در حوزه صنایع فرهنگی فعالیت دارند بتوانند محصولات خود را در این بستر بفروشند و مصرف کنندگان این حوزه نیز محصولات آن ها را خریداری کنند. تمرکز ما بر هفت حوزه صنایع فرهنگی شامل صنایع دیداری و شنیداری، مد و پوشاک،طراحی و معماری، گردشگری و میراث فرهنگی، هنرهای تجسمی، بازی و سرگرمی، و چاپ و نشر و یادگیری می باشد.