واحد فناور هم اندیشان صنعت مشاور (هیکو)

مدیرعامل سید مجتبی مرتضوی سید مجتبی مرتضوی
دسته اتوماسیون

شرکت فنی مهندسی هیکو با تفکر اجرایی کردن علوم فرا گرفته شده در مجامع علمی و اجرایی کشور و با هدف حمایت واقعی از محیط زیست و سلامت انسان و با نگرش متفاوت از نحوه حمایتی خود تصمیم به سرمایه گذاری کلان و اجرای فعالیت های پایه ای در راستای رسیدن به تولید ابزاری در مدیریت پسماند نمود و با کوشش جمعی از متخصصان در حوزه تحلیل  و توسعه  سیستم  و نرم افزار در کنار اساتید به نام مدیریت پسماند و محیط زیست  در سال 1388 شروع به فعالیت نمود و سال 1389 به صورت رسمی با شماره 9882 ثبت گردید.