موسسه حقوقی بین المللی آینده پژوهان پارس آراء

مدیرعامل محمدحسین مرادی محمدحسین مرادی
دسته علوم انسانی و فناوری‌های نرم


موسسه حقوقی بین المللی پارس آراء با هدف کمک به کارآفرینان و واحد های کسب و کار اقدام به طراحی و ابداع سیستم ایمن سازی حقوقی نموده است.

این سیستم در جهت پیشگیری از دعاوی حقوقی به واحد های کسب و کار پرداخته و طی سه گام ، عارضه یابی حقوقی ، رفع عارضه حقوقی و پشتیبانی حقوقی اجرا میگردد .

پارس آراء علاوه بر خدمت فوق ، خدمات حقوقی تخصصی شامل وکالت دعاوی و مشاوره تخصصی در زمینه های حقوق ماکلیت فکری و حقوق قرارداد ها، حقوق شرکت ها، حقوق تجارت، حقوق کار و…به ارائه خدمت می پردازد.

سایر فعالیت ها و خدمات:
1- مشاوره تخصصی حقوق کسب و کار

2- خدمات وکالت تخصصی در حوزه حقوق کسب و کار

3- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی