مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع علمی و سرگرم کننده که در محیط طبیعت برگزار می‌شود. در این مجموعه انواع آزمایشات و فعالیت‌های نجومی چون رصد آسمان، مسابقات نجومی مثل پرتاب موشکهای آبی و کاغذی، سازه‌های فضایی، سقوط آزاد ایمن سازه، طبیعتگردی برگزار می‌شود