شرکت سارینا سیستم رستاک در حوزه تخصصی هوش مصنوعی در حال فعالیت می باشد. یکی از حوزه های مهم برای کشور حوزه کشاورزی می باشد که امکان بهبود و توسعه سیستم های کشاورزی با توانمندی های هوش مصنوعی وجود دارد. این شرکت 2 سال است در این حوزه بصورت تخصصی ورود کرده و در حال توسعه سیستم دامداری هوشمند دام سنگین می باشد. در کنار این موضوع بر روی سیستم حمل خودکار و هوشمند کالا در محیط هایی بالاخص صنعتی در حال فعالیت می باشد.