واحد فناور فرداد کیان فرتاک

مدیرعامل احمد قائمی احمد قائمی
دسته کشاورزی و محیط زیست

شرکت فرداد کیان فرتاک از سال 1398 فعالیت های خود را در حوزه خوراک دام،طیور و آبزیان آغاز نمود.این مجموعه با حضور کارشناسان با تجربه،جوان و مستعد و با نگاه به آینده و منویات مقام معظم رهبری(دام ظله) در رابطه با خود کفایی در محصولات اساسی و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، هدفگذاری و برنامه ریزی های متعدد از کلان تا جزء در حوزه اختصاصی صنعت دام، طیور و آبزیان را به انجام رسانیده است