شرکت مبتکران پیشرو آرامش دشت کویر با توجه به نیازسنجی صنعت دامپروری نسبت به تولید لوازمی که درسلامت دامهای متولد موثر باشد فعالیت خود رادرسال1399آغاز کرد و کار خود را باتولید گرمکن حیوانات تازه متولد شده پیگیری نمود.

این گرمکن، محیطی امن و راحت برای گوساله یا گوسفند تازه متولد شده، در ساعت های اولیه تولد فراهم می آورد. هیتر این گرمکن، در محیطی بسته و جدا در انتهای گرمکن قرار دارد. فضای داخلی این گرمکن، به اندازه ای است که گوساله یا گوسفند بتواند به راحتی در آن بایستد یا بنشیند.

به دنبال استفاده ازاین دستگاه درفصول سرد سال،دام باتمایل بیشتری آغوزمصرف خواهد کرد که موجب استقامت بیشتردامهانسبت بیماریهایی ماننداسهال وپنومونی وغیره خواهدشد.بدین ترتیب شاهد کاهش مصرف دارووتلفات خواهیم بود.

علاوه بر این این گرمکن می تواند  اسبداری ها و ایستگاههای نگهداری حیوانات وحشی و حتی باغ وحشها کاربرد داشته باشد.

محصول تولیدی مجموعه هیچ گونه تولید داخلی در کشور ندارد و این محصول توانسته با بومی سازی این دستگاه جهت جای گیری مناسب در انواع دامداری ها و گاوداری ها بهترین شرایط استفاده را برای مصرف کنندگان فراهم آورد.